“Χρηματό-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”

Επιστημονικό Συνέδριο «Χρηματό-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Ναύπακτος 1 & 2 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο της Πάρου (και παλιό συναγωνιστή για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας) κ. ΜΑΡΚΟ ΚΩΒΑΙΟ.

Ο πρόεδρος συνεχίζει τις επαφές του με το γενικό διευθυντή του Δήμου Δελφών και το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ με τον Δήμαρχο Βάρης ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ!

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων ΟΤΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φυλής! Εκμεταλλευομενοι το πρώτο διάλειμμα.

Scroll to Top