ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Εθελοντικές Αιμοδοσίες 21-22-23 Ιουλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Εθελοντικές Αιμοδοσίες 21-22-23 Ιουλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Εθελοντικές Αιμοδοσίες 21-22-23 Ιουλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Εθελοντικές Αιμοδοσίες 21-22-23 Ιουλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top